איננו רואים זה את זה
בחשכת הלילה העומדת ביננו
לעיתים נדירות,
בירח מלא
הבזק קצר מאיר משהו מדמותנו.

עד כמה שלילנו ארוך
 עלינו להאמין כי איננו לעד
 השחר יגיע, יבהיר,
עת נתהה
האם בבוקר עדיין נאהב.

(המקור:
We cannot see each other
... In the darkness of the night
Rarely, the moon is full
So we get a faded image
In the momentary gleams of light

As much as this night is long
We must believe it's not forever lasting
Dawn would bring brightness
Defining us, while we wonder
Whether we'd love each other
in the morning

02/05/2002)