לאבד משהו שמעולם לא היה לי. זו מין תקופה כזו שהכל נעלם. ובעצם, כל מקרה הוא ניסיון, או משהו ללמוד ממנו, או סימן. וגם אתה תהיה אחד מאלה? משהו מתנדף על רקע הבלבול? עוד משהו שאני מאבדת בלי שאי פעם הייתה לי אחיזה בו. מבול...