נכתב בח' חשוון תשנ"ז 21.10.96   

    Loving has always been in my mind When you showed up and made me think You found a mysterious way into my heart You don’t know it and I don’t say a thing     

סליחה שזה שוב באנגלית...