החושף את      ה    שלום במערומיו הוא יעשה שלום (אמיתי) עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.