הידוע לשמצה

נמלצתי בדעתי

ההבדל הוא תהומי!

שיר יונתי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה