הידוע לשמצה

נמלצתי בדעתי

עפעפיי כבדו

אובדני

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה