הידוע לשמצה

נמלצתי בדעתי

תבשיל

ההבדל הוא תהומי!

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה