הדברים כולם נגמרים בלחישה דקה.

כי אהבתי.
אותך. ורק אותך. ועל אף שכתבתי לאחרת
אינך מאמינה. ואיך תאמיני?

ספר המידות מודד לי קצר קצר וסוגר כריכתו העבה על שפתיי.

את- אינך מאמינה
ואני- שהתחלתי להאמין. מתקשה   מתרכך   ונשבר.