ברגע אחד

ארוך מידי מנשוא

לא יכולתי לסבול יותר

שאתה לא כאן

 

לחבק,

להתמזג,

להרגיש,

להתקרב,

 לטבוע,

לנשום,

להיות,

לשכוח,

למלא,

 לאבד,

להכיל,

להשלים,

להתהוות,

לצבור

מהות

אור

רוח

 

ולא שכחתי איך דיממתי כשהלכת

אבל הכאב הזה, (כמעט) חזק יותר.