עכשיו כשאני חולה

אולי גם דעתי קצת נשתבשה

החלטתי סוף סוף לומר לך

מה באמת אני רוצה -

 

אני רוצה ממך יותר ממה שיש

רוצה ממך יותר משאי פעם אבקש

רוצה יותר ממה שאי פעם חשבת לתת

ועכשיו...

 

עכשיו תורך

מן הסתם תברח עד הקצה השני של העולם

אני יודעת...

בגלל זה עד היום לא אמרתי שום דבר