שייקוש .

היי אני שי בן שלושים אומר תודה ,גם לטוב אומר שלום גם להיא שהלכה, מחייך גם להוא שהכשיל, מחבק גם את ההוא שהרבה זמן לא בא, במילים אחרות מנסה לחיות

קחני

לישון עם האויב

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה