שייקוש .

היי אני שי בן שלושים אומר תודה ,גם לטוב אומר שלום גם להיא שהלכה, מחייך גם להוא שהכשיל, מחבק גם את ההוא שהרבה זמן לא בא, במילים אחרות מנסה לחיות

טיפות שמש

המעט האין סופי

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה