שייקוש .

היי אני שי בן שלושים אומר תודה ,גם לטוב אומר שלום גם להיא שהלכה, מחייך גם להוא שהכשיל, מחבק גם את ההוא שהרבה זמן לא בא, במילים אחרות מנסה לחיות

טיפות שמש

סדר פסח

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה