לבן על לבן

לבן הירח צופה ב-4 שמשות ומנחש ריקנות

חלבון

כושי קטן

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה