לבן על לבן

לבן הירח צופה ב-4 שמשות ומנחש ריקנות

הפה שלי הרגיש נייר שיוף

תיק תק, תיק תק

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה