שירה שלי

בת 26 כותבת לפעמים

מקדש

יראה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה