שירה שלי

בת 26 כותבת לפעמים

נסיון

חיילים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה