שירה שלי

בת 26 כותבת לפעמים

חיילים

כנרת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה