שירה שלי

בת 26 כותבת לפעמים

נסיון

מקדש

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה