מתוך עולמות שבורים

היא היתה חזקה מהחורף, היא היתה חזקה מסופה, לצמוח מכלום שהיה לה, זה סוד הכח שלה...

ז(ג)וגיות

היום שבו החלטתי לקחת את החיים בקלות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה