מתוך עולמות שבורים

היא היתה חזקה מהחורף, היא היתה חזקה מסופה, לצמוח מכלום שהיה לה, זה סוד הכח שלה...

ימי התום

ז(ג)וגיות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה