טוב להודות לה´ ולזמר לשמך עליון להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות

 

הֵיכַן הַייתִי לוּלֵא אמוּנַתְך בַּלֵילות?

הֵיכַן הַייתִי?

עַטוּפה לְבַדַד בְּרדִיד הקטִיפַה השַחור הַמוּצלַל

וּמנוּפֵּצֵת בֵּין שברֵי כּוֹכַבַיי

הַייתִי מתעַבַּה לאִיטִי

וְנזרֵמֵת אֵל טִיפּוֹת הטַל הקַרוֹת.

קוֹפֵאת לעַלי קַרַה דַקִים

עַל מִדְרְכוֹת חַיי.

 

וּכשפּוקַחַת אַני אֵל בּוקֵר חַסדך עֵינַיים צלוּלות

שואֵלֵת אנִי

הֵיכן הַייתִי לוּלֵא אמונַתך בַּלֵילות?

הֵיכן הַייתִי?