סומסום הפתח

מילים של קסם פותחות לפעמים מערות חשוכות

סוף הדרך

עשרה טפחים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה