סומסום הפתח

מילים של קסם פותחות לפעמים מערות חשוכות

בשבח הלעגנות

אבולוציה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה