סומסום הפתח

מילים של קסם פותחות לפעמים מערות חשוכות

חמישים חסר אחת

זן נדיר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה