סומסום הפתח

מילים של קסם פותחות לפעמים מערות חשוכות

דברי הימים

המלחמה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה