סומסום הפתח

מילים של קסם פותחות לפעמים מערות חשוכות

עשרה טפחים

תל עולם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה