סומסום הפתח

מילים של קסם פותחות לפעמים מערות חשוכות

אלף שנים בעיניך

תל עולם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה