סומסום הפתח

מילים של קסם פותחות לפעמים מערות חשוכות

ריח של קץ מגולה

נצחוני בני

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה