סנדק לעג`וב

אוסף תסביכים ומחלות נפש כתחביב.

במקום הספד

קצרצר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה