דיק לוש

סתם אחת...

חסד של אמת

משפט אחד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה