כשאני בא לגעת בך את מתרחקת מעט וצוחקת. על הצב המת כבר סיפרתי? ועל המכונית השבורה? ואיך שההורה ההוא הגיע עם אָלה? יש בנו מן הרוגע עכשיו יש קצת שקט אז הניחי את הכוס בצד ובואי נתנשק.