גל י-ה

בחיפושים, ולא בחקירות

בעלי הבית

מוצאי שבת, ערב תשעה באב

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה