גל י-ה

בחיפושים, ולא בחקירות

מ---צ---ב

תום

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה