גל י-ה

בחיפושים, ולא בחקירות

אין זו אגדה

תום

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה