גל י-ה

בחיפושים, ולא בחקירות

תום

בעלי הבית

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה