גל י-ה

בחיפושים, ולא בחקירות

שלומי

מ---צ---ב

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה