גל י-ה

בחיפושים, ולא בחקירות

שלומי

יציאה

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה