מאט קוטון

אני חושב משמע אני קיים.

כשגנבו את מקומי בבית הכנסת

שירי עבדות.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה