שלוש דקות לפני שיח של ערב: כוס פורצלן כחולה נושפת אל האויר העומד מלאכֵי אדים חמימים משרטטת בחלל סימן שאלה מסתלסל מרחף ונבלעביןמילותשמעקולנו