הו רקדו חוללו

חוללו רקדו הו

רקדו הו חוללו

זמר זמר בוא.

 

דבקה עבאיה עברו שנים

דבקה הורה וכל השאר,

מחוללים בדרך לגנים

בקולם הדי מדבר

עם ריח מור שושנים

רקדו נא המונים.

 

נגנו נגנו בחצוצרות

היטיבו נגן קול תרועה

לכבוד ריקוד כה חדש

שחינו לא נודע

ולחנו מי דבש.

 

הו רקדו חוללו...

 

חוללו כמי נהריים

הבוקעים ממי מעיין

רקדו כבן שמיים

כטל בעשב רענן. 

 

הו רקדו חוללו...