בעיתון מקור ראשון כתב אבינדב ויתקון, ממגורשי שירת הים את זכרונות הגירוש.

מתוכם דליתי את שיחתו עם בנו הקטן בן השנתיים וחצי, מבשר:

"יכול להיות שמחר יבואו חיילים ויקחו אותנו למקום אחר. אבא ואמא לא רוצים ללכת למקום אחר, אתה רוצה ללכת?"

"אני לא רוצה ללכת למקום אחר. אני אגרש את החיילים."

"יהודי לא מגרש יהודי."

"יהודי כן מגרש יהודי. אני לא רוצה את החיילים."