לא פשוט

אני קיים משמע אני חושב וחוץ מזה, אני בן 19, ירושלמי (ברוח) ולומד בישיבת הסדר

בין ערביים

מדרש ציון

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה