על שפת הנהר

יש מקום קצת קר

עליו אני עומד

ושם שומע איש הולך

הולך לו ומועד-

שואל אני את אותו אדם

אם הוא חש ברע

עונה הוא לי ברוך ונועם שזקוק הוא לעזרה

יושב ליד הנהר ותוהה מה עליי לעשות?

איך עוזרים למישהו בצרה כזאת?

מתחיל הוא לספר לי אלף סיפורים

על איך הוא חי , על משפחה וגם על חברים

רואה הוא את מבטיי ואומר לי ככה סתם,

אתה טוב לב, אתה מקסים אתה הוא בן אדם

תוהה אני עוד יותר מאיך שהוא הגיב

ההוא ענה לי שלוש מילים

תודה שאתה מקשיב.