עומר .

עזה כמוות אהבה

יד

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה