עומר .

יד

להפסיק לחכות

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה