עומר .

טוב למות! ארצנו בעד!

גברת

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה