עומר .

קובץ

עזה כמוות אהבה

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה