עומר .

להפסיק לחכות

קובץ

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה