אני תרה אחר מילים שתוכל להגות לאט, קִ מְ עַ ה   קִ מְ עַ ה

מחפשת מילים שסופיותיהן יאלצו אותך להדגִיששש

מילים מהסוג המ-וּ-קְ-פַ-ד, בהן כל ה ב ר ה חיונית למיכלול היופי

 יכולה לדמיין אותך קורא בקול- גורם להן ל פַ זֵ ז במנגינת קולך, כִבתולות-ים מְ צַ חְ ק ק וֹ ת במסיבת נהר

 

מנהל קרקססס אתה. רק פתחת פיך וכבר חַ ש וֹ ת  הן- מדלגות בקלילות, מנתרות לגובה או מִ שְ ת וֹ פֵ פ וֹ ת אם ידרוש המיקצב אותו הכתבת

 

יודעת אני, פעמים ומתרחשת הפיכה. מרד! הופכות מודעוֹת ל ע וֹ צְ מַ ת   ה פִ י ת וּ י שבהן ,ומתחילה הִ שְ ת וֹ בֵ ב וּ ת...:

הַ רְ גֵ שש!

 

תן לעצמך לִ סְ ע וֹ ררר

 

תִ תְ מַ כֵ ר ר

 

תִ תְ מַ סֵ רר

 

 

ואתה..שעוּן אחורה, מעט מופתע בכל פעם מחדש, ויודע את חולשתך.