חלמונית .....

ילדת שמש

להדליק נשמה

אִלו הייתי נשברת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה