סופר סתם

כשאהיה גדול אני רוצה להיות רוצח סדרתי של אנשים ששואלים אותי מה אני רוצה להיות לכשאהיה גדול.

הודעות

תגובה לשירים מסויימים. כן ולא.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה