יעל ש

אחת...

שלווה

זכרונותיי ממתת

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה