יעל ש

אחת...

לשכוח העבר

עמונה

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה