יעל ש

אחת...

לא לראות אותה

שיעצרו עוד כוח לחיות

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה