יעל ש

אחת...

מרחוק

ריקה ומאוכזבת

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה