יעל ש

אחת...

ועוד נגיע

לעף עד קצה השמים

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה