שיחה ממתינה

"אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה..." מי אמר ש"שופכים את הבפנוך" רק ביומן?!

יומן מסע-מאיידנק

יומן מסע- יער הילדים

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה