דמעות של כאב,

של כשלון,

צורבות,

מלוחות.

 

אני נופלת,

באפיסת כוחות,

שוקעת,

בכרית הספוגה דמעותיי.

 

מוסיפה עוד דמעה,

של ייאוש,

ועוד אחת,

של תקווה.

 

והן ממשיכות,

הן יורדות,

הדמעות.