רוצה לשבור את העולם,

לקרוע.

להרוס.

למה?

לשאלה זו,

אני עצמי לא אוכל לענות.

רוצה להחריב את העולם,

להרוג כל אדם ואדם.

לא להשאיר אף נפש חיה.

רק אחת,

רק את זו שמקשיבה לי.

רק את זו שמבינה לרחשי ליבי.

כי אני כבר שבורה,

ורק היא,

רק היא בלבד,

מצליחה לאסוף את הרסיסים.

רק היא לבד,

מצליחה לאחות את שבי ליבי.

את כל העולם אהרוס,

כל נפש חיה.

רק אותה אשאיר,

רק את הרופאה לנפשי

 

(ל' אב תשס"ה)