איתמר לא ברור

צעיר לימים המחפש תשובה,לשאלה אותה עוד לא גילה

סתם

הסוררת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה