איתמר לא ברור

צעיר לימים המחפש תשובה,לשאלה אותה עוד לא גילה

אין לי מה לומר לך אהובי

סתם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה