הנצחיות היא זמנית,

ההוה כבר לא יהיה.

הסוכר חמוץ מאוד,

ואין תקוה באופק.

 

עולם של תוהו ובוהו,

מציאות מדממת החוצה.

המתח עולה וגואה,

ואין תקוה באופק.

 

הרוע משתלט על הטוב,

כי לטוב אין כח להלחם.

הובסנו במלחמה,

ואין תקוה באופק.

 

ומהי התקוה?

תחת שימת מבטחנו בנדיבים

בבורא עולם נשים עזרנו,

והוא יחוס עלינו.