הים לא נס.
הירדן לא סב אחור.
אף אחד לא רקד,
ודאי שקט שרר
בשולחנו של הרב אליהו וחבורתו
בליל הסדר,
בו כלום לא שב לסידרו.

עיני הנביא התעכרו,
ברקו האחוז בידו קהה.
מחר יאמר בדרשה אקראית
בבית כנסת או בבית משוגעים
(ושמא הם היינו הך בזמנים קשים אלו...?),
כי לא התאמצנו מספיק,
לא נחסמו מספיק עורקי תנועה
בליבה של ארץ ישראל.

חיסמו, שיכבו לפני הטרקטורים
הקמים עליכם להורסיכם,
והכל כתום פתאום
כמו המגש של המצות על השולחן
רק היין אדום.
עוד שש דקות והארץ נהפכת,
שתו ושיכרו, רעיי.
כך תוכלו לעבור
לארץ אחרת
ללא כאבים.