מכבסת מילים אולי לא מנקה בגדים

בטוח שהיא מכסה על פשעים

מזרח תיכון חדש לא גילינו

את הצפון איבדנו

 

על אם הדרך יעצרו הבנים

יזכירו לכולנו שהתנועה היא לכיוון אחד

 

הנתיב השמאלי מוביל לפרסה

..דרך ללא מוצא

לא צריך צמידים על יד ורגל

רק להצביע על הרמזור הכתום-אזהרה

 

עורק תנועה נמלא בגודש מכוניות

צפירת מכוניות נזעמת

ואני שואל בתמיהה 

"זה או צפירה ביום הזכרון הבא"?