פעם בכמה זמן

לא ארוך

עיוורון

מתפתח מחדות מכאיבה

עד איזו נקודה שבה

אפילו אור הערביים מסוגל לסמא:

האותיות נמרחות

השלטים לא ברורים

תוי פנים של חברים הופכים לא מוכרים.

פעם בשנתיים שלוש

לא יותר

מתעוור הכל

ושוב צריך לשקול.