אני אופה לי תורה

בחום בינוני.

ותורתי נאפית לי

קרעים קרעים.

 

אני עומדת מנגד,

בין הקוצרים.

תורתי טבולה בחומץ.

מנותחת נתחים.

 

 

     אמרת:

קשר- תורה מונח ועומד,

בואי נטלנו.

נתפור לנו קשרים.

 

ואני כבר רחצתי את רגלי.