אשחיז לי סכין, אחמש הרובים,

אצא לעת ערב לצוד כוכבים.

אתפוס לי נצנוץ, שיהיה לי פרטי,

אנצרנו בכלוב בנבכי נשמתי.

 

אטפח אותו, אתלה לו גם שלט:

"נא לא להאכיל את הגחלת"

(ואז אוכל לגבות קצת כספים,

מתורמים עשירים ומקהל הצופים.)

 

ואם כעבור ימים או שנה,

תעבור עלי רוח, תכבה הבעירה,

אוכל לגנוב לי, כתחליף לאוּר,

נורת חשמל או איזה גפרור.