שיר הלב

בין המילים בין השורות אחרי שמסתיימות השיחות במקום הזה אני נחה בך

מתנה

כתב הסתרים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה