שיר הלב

בין המילים בין השורות אחרי שמסתיימות השיחות במקום הזה אני נחה בך

חלפה שנה תמה

מין המקורות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה