שיר הלב

בין המילים בין השורות אחרי שמסתיימות השיחות במקום הזה אני נחה בך

סופו במסגרת

מישהי - שיר מונולוג

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה