שיר הלב

בין המילים בין השורות אחרי שמסתיימות השיחות במקום הזה אני נחה בך

קשת האשליות

אין אחר מלבדך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה