שיר הלב

בין המילים בין השורות אחרי שמסתיימות השיחות במקום הזה אני נחה בך

כתב הסתרים

חג האהבה שלא היה - ט

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה