שיר הלב

בין המילים בין השורות אחרי שמסתיימות השיחות במקום הזה אני נחה בך

כתב הסתרים

רוחות נשבו בכינורות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה