קנטאור

אמנם עטורים בקוצים, אך ריחם יעניק לי מעוף; השקתים ביין שיכורים, התרצו את ורדיי לקטוף?

נגטיב של רומנטיקה בגרוש

ארץ מאפליה

קישורים שאקח עימי
ריכארד שטראוס
עולים מעלה