שמא

אירופה כולה היתה מזבח

ואנו כבר מזמן לא כהנים

 


כאפר כפורת

מארובות ארץ

כשעיר מקרטע

במעלה עזאזל

אוסף אבריו

ומתפזר

 


על צלב שחור שבור

נתקענו

נשברנו

הורענו

ושופר של חיה טמאה

מריע בדיעבד

דדיעבד

 


ואנו עולה

ועינויינו ליה

אותו יה