ראיתי מגדלים פורחים באויר

ראיתי שדונים מטילים צל על עיר

ספינה של ברזל פורשת כנפיים

פרה לבנה עם אלף עיניים

 

ראיתי שמיים תלויים על קרסים

ראיתי ורדים אפורים משחירים

ומעל לכולם משחק לויתן

מוכן הוא לבלוע מוכן ומוזמן