?התכירו עתה שירתי אהוביי

שמא תגידו - סומן תו המוות עליי?!צ

הרי אומרים כי שירה אין לה גבולים

אך הפחד מתריע: "נחמה של שוטים!"צ

ואני שלפתע נטשתי עטי

החלפתיו בקנה מאיים, מתכתי

התכירו עתה שירתי אהוביי?צ

על אף גסותה וקדרות מילותיי?!צ

שהנה זה הפכו מן עדנת החיים-

לקליעים מהירים, פוצעים, ממיתים

ואני בעצמי ששחקתי כילד

עוצבתי כגבר שעומד רק מנגד

התכירו עתה שירתי אהוביי?צ

אמרו שתכירו! אמרו: "הוא עוד חי!".צ