ראיתי מגדלים פורחים באוויר

ראיתי שדונים מטילים צל על עיר

ספינה של ברזל פורשת כנפיים

פרה לבנה עם אלף עיניים

 

ראיתי שמיים תלויים על קרסים

ראיתי ורדים אפורים משחירים

ומעל לכולם משחק לוויתן

מוכן הוא לבלוע מוכן ומוזמן

 

גם ראיתי כרובים עם כנפיים פרודות

ראיתי חרבות זו את זו מצליבות

מגן של דויד צף על פני מים

עיוורים משושים בלי ראש ורגליים

 

ראיתי אריה כבול בשלשלת

ראיתי חורבה שרופה שנחרבת

ומעל לכולם משחק לוויתן

מוכן הוא לבלוע מוכן ומוזמן

 

אך ראיתי שורשים מבשרים כאן את שם

מושיטים ענפים משיקים כאן לים

אילן של ספירות מן הארץ מבוע

עין פקוחה ללא קעקוע

 

ראיתי מגינים נחושים רועשים

דגלים זהובים ושלטי גיבורים

ובתוך כולם שוחה לוויתן

ראוי הוא לשחוק ראוי ומובן