אתה זוכר איך הם באו כולם כאחד

אתה זוכר את אותו מעגל צפוף וחד

אתה זוכר את כל הכלים השונים ומכיר כבר אישית את כל הפחדים

 

אתה זוכר את הכל, נשארו צלקות

אתה זוכר כאבים אבל לא יכול לבכות

והם כמובן לא זכרו דבר, לא את פניך ולא את שמהם נשאר

 

ואתה שזוכר פתאום ממהר

כאילו הפכת למישהו אחר

לא נשאת דבר מלבד מעדר

וזיכרון נוראי של לילה קודר

 

הם לא זכרו וכנראה שתמהו

פניך שונו אך ידיך עבדו

קדימה אחורה למעלה למטה

במהירות וקור-רוח כמו שתכננת

 

זה אותו מעגל כמו בעבר

אותו מעגל בגללך המוזר 

חזרת לבד כבר לא ממהר

והם נשארו בחברת מעדר