אכלתי סוכרזית
היה נורא מר
מוזר
שיותר מדיי מתוק
זה מר
חבל
שיותר מדיי מר
זה לא מתוק
כי אז
כה קל
היה לבלוע את הרוק
את כל הרוק
חבל
שלא