זאב זאב הסתר שיניך

גלה לבך ורוך נפשך

הסר פרוות מטיל האבל

חשוף צחור עיניך עגל

 

זאב זאב חדל יילל

המר ירח בלחש אל

קלף השחור השל תחפושת

גלה הכבש נטוש הבושת