דוקא שירתה הגסה של הנפש

זו שבוקעת מעומק הרפש

היא שתחשוף את עומק הבור

אף את שאול יטהר לו האור