צדק אוחז עיניים; אנשי שמנת, יָשובים על כס הדין. במסווה עשיית יושר, לעבי צלחת, מתחנפים. הם נותנים חסות, לעודי צווארון כולו לובן. תמורת בקשיש נאות, חפים מפשע, ימכרו. עולמם מצטמק, לחיי מותרות - שופעי יין; מול הכסף והעושר, מצפונם יאבדו!